La Bicicletta – Matteo Salvatore

La bicicletta

midi karaoke. Miditeca.me е търсачка на basi midi karaoke без регистрация.

Търсите други миди караоке на Матео Салваторе, погледнете страницата, посветена на него Кликнете тук за всички midi karaoke на Matteo Salvatore (Не се притеснявайте, че връзката се отваря на друга страница, тази страница няма да изчезне)

Ето текста (караоке) на песента, връзката за изтегляне може да бъде намерена на страница 3 of

La bicicletta

.

Текстове на произход

la biciclettamatteo salvatoretext by tonyla biciclettatutte tenne la biciclettae mariteme notutte tenne la biciclettae mariteme nozittu marito mijela biciclett
la metto iola pompa la mitte tue jamme a cavalle tutte e dujetutte tenne la vigna e mariteme notutte tenne la vignae mariteme nozittu marito miola vigna la me
to iolu saramientelu mitte tue velegname tutte e dujetutte tenne lu furnee mariteme notutte tenne lu furnee mariteme nozittu marite mijelu furno lu metto iolu
ane lu mitte tue nfurname tutte dujetutte tenne lu puzzee mariteme notutte tenne lu puzzoe mariteme nozittu marite mije lu puzze lu metto iolu secchiolu mitte
ue tereme l’acquatutte e dujetutte tenne l’ombrelloe mariteme notutte tenne l’ombrelloe mariteme nozittu marite mijel’ombrello lo metto iola mazza la mitte tue
ce reparametutte e dujetutte tenne la terra e mariteme notutte tenne la terrae mariteme nozitte marite mijela terra la metto iola sumente la mitte tue sumentem
tutte e dujetutte tenne lu strumentoe mariteme notutte tenne lo strumentoe mariteme nozittu marite mijelu strumento lu metto iola grancascia la mitte tue sune
o tutte e dujetutte tenne la bananae mariteme notutte tenne la bananae mariteme nozittu marite miola banana la metto iola scodellina la metti tue’ macedoniaper
tutte e dujetutte tenne la cocchia d’ovee mariteme notutte tenne la cocchia d’ovee mariteme nozittu marite mijela cocchia d’ovela metto iola frijapescela mitte
tue frijemetutte e dujetutte tenne la biciclettae mariteme notutte tenne la bicicletta e mariteme nozittu marite mijela bicicletta la metto iola pompa la mitte
tue pumpemetutte e dujela biciclettamatteo salvatorepoeta di apricena fg

Кликнете тук за други миди караоке на Матео Салваторе